top of page

המדריך המהיר לאיחסון ושמירת מדיה דיגיטלית

עשה:

 

 1. אחוז דיסקים רק בשוליים או בעזרת החור המרכזי

 2. סמן דיסקים רק בעט מיוחד שאינו מכיל חומרים ממיסים או אלכוהול

 3. החזק דיסקים בסביבה נקייה, קרירה, יבשה ואפלה

 4. שמור דיסקים בעמידה במצב מאונך כמו ספרים

 5. שמור על הדיסק מפני לכלוך ואבק

 6. שמור דיסקים באריזתם המקורית והמעט בהשפעת שינויים סביבתיים עליהם

 7. החזר דיסקים לאריזתם מייד בגמר השימוש ומנע הצטברות אבק

 8. ניקוי דיסק מתבצע על ידי ניגוב עדין עם בד רך בקווים ישרים ממרכז הדיסק אל קצהו

 9. השתמש בחומר מיוחד לניקוי דיסקים או באיזופרופיל אלכוהול להסרת לכלוך עקשן

 10. בדוק את פני הדיסק לפני צריבה וודא כי אין סימנים, שריטות או טביעות אצבע על פניו

 

אל תעשה:

 

 1. אל תיגע במשטח ההקלטה של הדיסק

 2. אל תכופף את הדיסק

 3. אל תשתמש במדבקות

 4. אל תשמור או תאחסן דיסק במצב מאוזן בשכיבה למשך זמן רב

 5. אל תפתח את עטיפת הדיסק אם אינך מתכוון להקליט מיידית

 6. אל תחשוף דיסק לחום גבוה או ללחות גבוהה

 7. אל תחשוף דיסק לשינויי טמפרטורה או לחות במחזורים מהירים

 8. אל תחשוף דיסק לאור שמש ישיר לאורך זמן

 9. אל תכתוב על האזור המיועד לצריבה

 10. אל תנקה דיסק על ידי ניגוב בתנועה סיבובית

איסורים חמורים במיוחד:

 

 1. אסור לשרוט את צד המדבקה של הדיסק

 2. אסור לסמן או לכתוב על גבי דיסקים בעט כדורי, עפרון, או מרקר עם חוד (שפיץ)

 3. אסור לכתוב על גבי דיסקים במרקר המכיל חומרים ממיסים ואלכוהול

 4. אסור להסיר מדבקה או לקלף מדבקה או לנסות להדביקה מחדש

 

המלצות כלליות לאחסון דיסקים לטווח ארוך:

 

 1. לאחסון ארוך טווח מומלץ להשתמש בדיסק שבו שכבת ההחזר עשויה זהב אמיתי

 2. CDR/DVD מומלץ לאחסן בתנאים הבאים:

 

 • טמפרטורה 18° ולחות 40% נחשבות מתאימות לאחסון ארוך טווח

 • טמפרטורה ולחות נמוכות יותר מומלצות לאיחסון ארוך במיוחד

bottom of page