top of page
חץ לכייון מטה

פרויקט דיגיטלי

מומחים בהמרות פילם, וידאו ואודיו

מומחים בשיחזור ושימור פילם ווידאו ואודיו במיגוון רחב של פורמטים חדשים וישנים. שיחזור סרטים מגנטיים, סירטי ווידאו, פילם, סלילים, קלטות אודיו ותקליטים ע”י המקצוענים של פרויקט דיגיטלי

ענבל פרלמוטר - אם זה נגמר

שמחנו בזכייתו של הסרט בפרס אופיר 2023 ובפרס דוקאביב 2023. כל הדיגיטציה לסרט זה נעשתה בפרויקט דיגיטלי כולל - המרת וידאו, תמונות, שקופיות, סריקת יומנים באיכות הגבוהה ביותר האפשרית. ברכות!

המצלמה של ד"ר מוריס

ברכות על הזכיה בפרס דוקאביב 2022, הסרט מדהים ומבוסס על מאות שעות של סרטי סופר8 שכולם נסרקו באיכות גובהה אצלנו בפרוקיט דיגיטלי. היה כבוד לעבוד על הסרט הזה.

ארכיון יהדות תימן

השלמנו דיגיטציה של 1500 קלטות וידאו מסוגים שונים המקיפים את כל אוספי הארכיון. החומרים עולים כרגע לאתר הארכיון ויהיו נגישים לקהל הרחב

ארכיון דויד ברוזה

השלמנו דיגיטציה לארכיון המוזיקאי דויד ברוזה המקיף 40 שנות יצירה וכולל כ2000 פריטים  ב18 פורמטים שונים - בסאונד ותמונה - באיכות הגבוהה ביותר האפשרית שתבטיח המשכיות שנים רבות קדימה. העבודה נמשכה כשנה והניבה אלפי קבצים לשימוש האמן וחברת ההפקה שלו

מוזיאון גולני

השלמנו לאחרונה את דגימת כל חומרי האודיו והוידאו והתמונות של מוזיאון מורשת גולני. עוצמה עצומה של חומרים מראשית המדינה ועד ימינו מורשת קרב, תרגילים, מסעות, אנשים - מדינת ישראל במלוא יופיה

חדשות

קיבוץ עינת 1963, ארכיון המדינה

נמסר על ידי ארכיון קיבוץ עינת לשימור בארכיון המדינה עבודת השיקום וההמרה בוצעו על ידי פרויקט דיגיטלי

bottom of page