תכנית הכנס:

09:00   התכנסות וארוחת בוקר

10:00   משה כהן - שימור סרטים

11:00   יוסי לוי - המורשת האורקולית בישראל

12:00   יואב שדמה - הדגמות

13:00   ארוחת צהריים

14:00   הרצאות שונות

יום המורשת האורקולית העולמי

מתוך הכרה בחשיבות המורשת האודיו-ויזואלית ובאיומים המרחפים עליה, קבע ארגון אונסקו את ה-27 באוקטובר בכל שנה כיום המורשת האורקולית העולמי

 

מסמכים אורקוליים - סרטי פילם, תוכניות רדיו וטלוויזיה, הקלטות אודיו ווידיאו ותמונות, מכילים עדויות ראשונות במעלה של תולדות ההתיישבות והחיים בארץ. 
חומרי ארכיון רבים עומדים בסכנת כליה אם לא יינקטו מיידית צעדים קונקרטיים לשימור על-ידי קריאה להצלה ופעולה ברמה הלאומית והבינלאומית. לפי הערכה מקצועית מקובלת, נותרו בידינו לא יותר מ 10 עד 15 שנים להמיר אותם לקבצים דיגיטאליים בכדי למנוע את אובדנם. 

מתוך הכרה בחשיבות המורשת האודיו-ויזואלית ובאיומים המרחפים עליה, קבע ארגון אונסקו את ה-27 באוקטובר בכל שנה כיום המורשת האורקולית העולמי. יום זה ייוחד לקריאה להצלת החומרים האורקוליים ולהעלאת המודעות לחשיבותם של המסמכים והיצירות האורקוליות כחלק בלתי נפרד מהזהות של עמים וקהילות. 

בישראל חברו הפורום לשימור הזיכרון האודיו-ויזואלי, האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע וארכיון הסרטים הישראלי – סינמטק ירושלים לציין את היום. הציבור מוזמן להתוודע לעושר האורקולי הקיים בארץ. האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע קורא לעוסקים בנושא להתמודד ללא שהיות עם האתגר ולגייס בדחיפות את המשאבים הנחוצים לשימור מורשת זו והפיכתה לנגישה. 

(פורסם בקול ישראל 25.10.10 )

הכנס יתקיים בגני התערוכה, אולם הקונגרסים

חניה בתשלום

לקישור לאתר הכנס הקלק